สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554 จากการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ......

อ่านต่อ
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จ.สระบุรี‏

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จ.สระบุรี‏

เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูหนาว และมีรายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จาก รพ.ของรัฐ และรพ.เอกชน เพื่อป้องกันการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น จึงต้องมีการเฝ้าระ......

อ่านต่อ
แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2553

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2553

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2553 การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ใน พ.ศ. 2553 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งเป็นเ......

อ่านต่อ
รายงานเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากน้ำท่วม‏

รายงานเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากน้ำท่วม‏

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งมีทั้งน้ำท่วมขัง น้ำไหลหลาก อาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ที่เป็นผลตามมาจากภาวะอุทกภัย ดังนั้นเพื่อเป......

อ่านต่อ
โรคตาแดง มีแนวโน้มระบาดในพื้นที่

โรคตาแดง มีแนวโน้มระบาดในพื้นที่

นายสมชัย วารีศรี สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี กำชับให้ทุกสถานีอนามัย เฝ้าระวังการระบาดของโรคตาแดง และเตรียมยา เวชภัณฑ์ให้พร้อม เนื่อง......

อ่านต่อ
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่......

อ่านต่อ
view