สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับภาค ปี 2554 จากการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกอบ...

อ่านต่อ
สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จ.สระบุรี‏

สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก จ.สระบุรี‏

เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูหนาว และมีรายงานผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จาก รพ.ของรัฐ และรพ.เอกชน เพื่อป้องกันการระบาดที่อา...

อ่านต่อ
แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2553

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2553

แนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ. 2553 การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ใน พ.ศ. 2553 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วัคซีนโปลิโอ...

อ่านต่อ
รายงานเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากน้ำท่วม‏

รายงานเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากน้ำท่วม‏

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ซึ่งมีทั้งน้ำท่วมขัง น้ำไหลหลาก อาจส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ที่เป็นผลตามม...

อ่านต่อ
โรคตาแดง มีแนวโน้มระบาดในพื้นที่

โรคตาแดง มีแนวโน้มระบาดในพื้นที่

นายสมชัย วารีศรี สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี กำชับให้ทุกสถานีอนามัย เฝ้าระวังการระบาดของโรคตาแดง และเต...

อ่านต่อ
การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2553 เป็นต้นมา พบผู้ป...

อ่านต่อ
view