%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5-2

การมีสุขภาพที่ดี

January 13, 2017 admin 0

ในปัจจุบันคนเราหันมาใส่ใจดูสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น ใส่ใจกับพฤติกรรมต่างๆที่จะทำร้ายร่างกายและจิตใจ สำหรับการดูแลสุขภาพให้ดีนั้นอยู่ที่พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเราเอง โดยจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน มีหลักความคิดในการเตรียมตัวคือ มีเป้าหมายต้องการมีสุขภาพดี มีการวางแผนและแนวทางการปฏิบัตเพื่อบรรลุแผนที่วางไว้ มีการปฏิบิตอย่างจริงจัง เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีความเข้มแข็งอดทน ไม่ท้อแท้ และที่สำคัญต้องมีการประเมินติดตามผล มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีดังนี้ 1. การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันรักษาโรคและฟื้นสภาพร่างกายที่ดี มีประโยชน์ปละประหยัด ทำได้้ในทุกเพศทุกวัย การออกกำลังกายนั้นจะต้องทำด้วยความพอดี ไม่น้อยเกินไป และไม่มากจนเกินไป ควรออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันเว้นวัน สม่ำเสมอเป็นประจำ […]